Biológia 11. emelt szint  


BIOLÓGIA  11.
emelt szintű képzéshez


Sejtbiológia
Az ember létfenntartó működései

A biológiát emelt szinten tanuló középiskolások számára készült tankönyvsorozat harmadik kötete.

A mű első fejezete a sejtek felépítésével és működéseivel foglalkozik. Részletesen tárgyalja a sejtek összetételét, a sejtalkotók felépítését és működését, az anyagcsere-folyamatokat. A második fejezet a molekuláris biológia, a molekuláris genetika és a sejtosztódás témáit dolgozza fel. Megjelennek az érdeklődés homlokterében álló géntechnológiai ismeretek is. A sejtbiológiai tudás alapjaira épül az ember létfenntartó életfunkcióit bemutató harmadik fejezet. Ebben a témában a keringés, a táplálkozás, a légzésd, a kiválasztás, az immunitás, a bőr, valamint a mozgás szerveinek működését és együttműködését ismerheti meg az olvasó. A leckékben természetesen megtalálhatók az egészségtani tudnivalók is.

A fejezetek elején található olvasmányok az érdeklődés felkeltését célozzák meg, illetve a fejezet témájához kapcsolódó problémákat mutatnak be.

A tananyag megtanulását és megértését nagyszámú magyarázó ábra és fénykép is segíti.


Az alábbi tematikai vázlatban megismerheted a részletes tartalmat.


A tematika alatt ízelítőül megtekintheted egy jellemző oldalpár képét is. 

  
A TANKÖNYV TEMATIKÁJA:

 

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
Oxigén - az éltető elem (Olvasmány)
  1. Az élő anyag
  2. Szénhidrátok
  3. A lipidek
  4. A fehérjék
  5. Nukleotidok, nukleinsavak
  6. A sejtes szerveződés
  7. Az eukarióta sejt felépítése
  8. A sejtek anyagforgalma
  9. Az enzimek
10. A lebontó folyamatok
11. Az éltető fény
Összefoglalás

MOLEKULÁRIS GENETIKA
Az élet titka (Olvasmány)
12. A genetika évszázada
13. A sejten belüli információátadás
14. A DNS megkettőződése
15. A genetikai állomány változatossága
16. A sejten belüli információ átadás szabályozása
17. Géntechnológia
18. A sejtosztódás
Összefoglalás
AZ EMBER LÉTFENNTARTÓ MŰKÖDÉSEI
Az emberi test megismerésének kezdetei (Olvasmány)
19. A keringési rendszer
20. A szív
21. Az érhálózat
22. Az emésztő rendszer első szakasza: az előbél
23. A közép- és az utóbél
24. Az egészséges táplálkozás
25. A légzés
26. A légzőszervek további funkciói és betegségei
27. A kiválasztás
28. Az immunrendszer működése
29. Immunitás a mindennapokban
30. A bőr
31. Mozgásszervrendszerünk: a vázrendszer
32. Az izomrendszer
Összefoglalás

 

 

Íme egy oldalpár a könyvből - ehhez hasonlít a többi is:

Biológia 11. emelt szint oldalpár