A kérdés tehát:

Miből készüljünk és miből gyakoroljunk,

ha biológiából szándékozunk érettségizni?

1. Ha a vizsgára megtanulandó ismeretek kisebb-nagyobb részben újszerűek (olyanok, amelyeket az iskolában nem tanultunk vagy már nem emlékszünk rá), akkor az elsajátításhoz jó tankönyv szükséges.

Tankönyvekből persze elég sokféle kapható az üzletekben. Olyat érdemes választani, amely világosan, jól érthetően, sőt: magyarázva tárgyalja a tudnivalókat. Az emelt szintű vizsgára készülők számára fontos, hogy a könyv tartalmazza a közép- és az emelt szintű érettségi követelményei által elvárt ismereteket is. A középszintű érettségire készülők miatt viszont lényeges, hogy a kétféle ismeret könnyen elkülöníthető legyen.

Szükséges, hogy a megértést megfelelő minőségű, könnyen áttekinthető ábrák segítsék elő. Az ábráknak a hozzájuk tartozó szöveges rész mellett kell elhelyezkedniük, hogy közvetlenül olvasás közben láthassuk.

Előnyös, ha a könyvben a részletes leírások mellett rövid összefoglaló részek is vannak, amelyek fontos szerepet játszanak a rögzítésben, áttekintésben, amikor már jórészt megtanultuk az anyagot.

A használhatóságot növeli, ha egy-egy téma feldolgozása után kérdések, feladatok segítik elő az ismeretek felidézését, alkalmazását, gyakorlását, hiszen az érettségi vizsgán éppen ez a siker kulcsa.

    A tankönyvekkel alaposabban is megismerkedhetsz a következő oldalakon:

              Biológia 10.

              Biológia 11.

              Biológia 12.

 

2. Előfordulhat, hogy tanulás közben rájövünk: még az általános iskolai tananyaghoz tartozó ismereteink hiányoznak, és ezért nem értjük a középiskolai anyag egyes részeit. Ez esetben  sem kell megijedni, csak kissé több időt szánjunk a tanulásra, és megfelelő könyveket vegyünk kézbe.

Ilyen helyzetbe leginkább talán az ökológiai jelenségek, alapfogalmak megismerésével kapcsolatban kerülhetünk. Ezt a témát a hetedikes tankönyv dolgozza fel.

A hetedikes és nyolcadikos tankönyvek megfelelnek mindazon elvárásoknak, amelyeket fentebb a középiskolai könyvekkel kapcsolatban tisztáztunk. Szövegük világos, érthető és lényegre törő, ábraanyaguk jó, szemléletes. Miután a 13-14 éves korosztályt célozzák meg, ezért nyelvezetük és fogalomhasználatuk egyszerűbb, mint az érettségire készülő gimnazistáknak szánt tankönyvek esetén, ez azonban nem zavarja a használatát.

    E kiadványokról is tájékozódhatsz a következő oldalakon:

              Biológia 7.

              Biológia 8.

 

3. A könyvesboltokban olyan segédkönyv is kapható, amely a tankönyveknél rövidebben tárgyalja a tananyagot. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb ismeretet közvetít, csak azok az érdekességek, színes (szöveges és képi) illusztrációk hiányoznak belőle, amelyeket az iskolai tankönyvek nem nélkülözhetnek. Nincsenek benne rövid összefoglalások sem, hiszen a mű eleve tömör.

Ezeket a könyveket elsősorban azok a középiskolás korúak és idősebbek forgathatják haszonnal, akik célirányosan kívánnak készülni. Ők kevesebb érdekességgel, szemléltető illusztrációval beérik annak fejében, hogy tömör, ám alapos ismeretközvetítést kapnak.

Szerencsés esetben az iskolában eltöltött idő hasznosan telt, sikerült a tananyagot többé-kevésbé elsajátítani. A vizsgára készülő diák számára ez esetben elegendő a tanultakat felfrissíteni, és  a tudást az érettségi követelményrendszer igényeinek megfelelően kiegészíteni. Ilyen célokra ez a kiadvány megfelel.

    A könyv ismertetőjét itt megtalálhatod:

              Ennyit kellene tudnod Biológia

 

4. Az Ennyit kellene tudnod ‒ Biológia c. kiadványhoz hasonló célra használható, de annál kissé bővebb mű. A segédkönyvnek ez az új nemzedéke az érettségi követelményrendszerben meghatározottak minden elemét tartalmazza. Ennek megfelelően kissé nagyobb terjedelmű, új ábrákkal bővült kiadványt választ, aki ebből tanul.

A biológia iránt különösen érdeklődő középiskolások és idősebbek, a gimnázium biológia fakultációjára járó diákok számára igen jól használható. Alkalmas a középiskolai biológia tantárgy alapóráira történő készüléshez, tankönyvként is. Különösen ajánlható a tanultak átismétlésére, illetve később az érettségi vizsga által támasztott igényeknek megfelelő kiegészítésre. A gyakorlás érdekében minden fejezet után feladatokat is találsz a könyvben. Ha a biológia érettségi vizsgán jól akarsz szerepelni, de nem szeretnél könyvek tucatjaiból készülni, ez az ideális választás.

    Bővebb ismertetést, áttekintést itt találhatsz:

             Panemsuli Biológia

 

 

5. A biológia megtanulása persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rá vonatkozó feladatokat is biztosan meg tudjuk oldani. A feladatmegoldást gyakorolni kell, sőt, be kell gyakorolni!

Számos feladatgyűjtemény van forgalomban, amelyeket az érettségi vizsgára történő felkészítésre szántak. Próbáljuk megfogalmazni, mit várunk egy ilyen kiadványtól! Legfontosabb igényeink a következők lehetnek:

• Olyan feladattípusokat tartalmazzon, amelyekkel az érettségi vizsgán találkozhatunk.

Az összefoglaló feladatsorok mellett külön egy-egy témára vonatkozó feladatsorokat is tartalmazzon.

  Ez lehetővé teszi, hogy témánként is ellenőrizhessük felkészültségünket.

A feladatok világos, egyértelmű megfogalmazása ne adjon lehetőséget a félreértésre.

Segítsen a szóbeli vizsgákra történő felkészülésben is.

• A feladatok a követelményrendszerben leírt ismeretek birtokában megoldhatók legyenek.

        Nos, ez a feladatgyűjtemény megfelel a fenti elvárásoknak. Győződj meg róla ezen az oldalon:

              Biológia feladatgyűjtemény

 

6. A biológia tanulása közben sokszor előfordulhat, hogy egy-egy szó, kifejezés jelentésében bizonytalanok vagyunk, vagy nem ismerjük pontosan. Sőt, akár olyan helyzetbe is kerülhetünk, hogy valamely fogalmat éppenséggel idegennek találunk.

Nos, ezen segíthet egy olyan kiadvány, amely a biológiai ismeretek körébe tartozó kifejezések világos magyarázatát adja. Címéhez méltón, valóban leginkább egy értelmező szótárhoz hasonlítható. A szócikkek felölelik a biológia hagyományos és modern témáit. A magyarázatok tömörek, de csak annyira, hogy a rövidség nem megy az érthetőség rovására. A mű megbízhatóan szakszerű, az érettségizni törekvő diák számára világosan érthető. A könyv lényegében egyedi, ehhez fogható színvonalú és hozzá hasonlóan használható más kiadvány magyarul jelenleg nem hozzáférhető.

A következő lapon egy-két mintaoldalt is megnézhetsz:

              Biológia értelmező szótár